Strona główna


   KONTAKT
   Kraków ul. Miodowa 26 /4.5 (III p) 
   Godziny otwarcia: od godz. 11.00 do 17.00
   Tel.: 791844052 lub 791844062
   E-mail: kapp.biuro@op.pl
   www.kapp-opieka.pl

  
  KAPP s.c
  ul. Miodowa 26/4.5, 35-055 Kraków
  została z dniem 07.12.2009 r. wpisana do
  rejestru instytucji szkoleniowych pod
  numerem ewidencyjnym: 2.12/00201/2009

 

Twórcze zabawy z maluszkiem 1 - 4 lata

TERMIN: 2024 r
MIEJSCE SZKOLENIA: KRAKÓW ul. Miodowa 26
TEORIA: tryb weekendowy 
ILOŚĆ GODZIN: 5
CENA: 350 zł
 
 
DLA KOGO:
szkolenie dla opiekunów żłobków i klubów malucha oraz dla nauczycieli przedszkolnych najmłodszych grup
 
CELE SZKOLENIA:
Poszerzenie warsztatu pracy z najmniejszymi dziećmi.
Zdobycie umiejętności samodzielnego wymyślania zabaw. 
 
OPIS:
Pierwsze trzy lata dziecka to najważniejszy okres w rozwoju człowieka. To wtedy kształtują się nasze zmysły, świadomość siebie jako osoby i nasz charakter. Praca z najmłodszymi to nie tylko czynności pielęgnacyjne, to wielkie i odpowiedzialne wyzwanie. 
Uczestnicy szkolenia nauczą się wykorzystywać wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka w praktyczny sposób.  Na podstawie wielu zabaw poznamy najważniejsze wskazówki metodyczne w pracy z najmłodszymi, dowiemy się jak skutecznie stymulować zmysły i jak wykorzystywać rekwizyty codziennego użytku w mądry i kreatywny sposób.

Ramowy program szkolenia:
  • Wierszyki-masażyki oraz piosenki z pokazywaniem - orientacja w ciele
  • Zabawy chustą animacyjną i wprowadzenie do pedagogiki zabawy
  • Zabawy podłogowe dla dzieci chodzących i niechodzących - podstawy metody ruchu rozwijającego
  • Zabawy sensoryczne - zmysły w pracy z najmłodszymi
  • Pedagogika twórczości - samodzielne wymyślanie zabaw z użyciem przedmiotów codziennego użytku
 
Uczestnicy szkolenia otrzymują teczkę z materiałami oraz imienny certyfikat.
Wymagany wygodny strój.
 

TERMIN:   2024 r
MIEJSCE SZKOLENIA: KRAKÓW ul. Miodowa 26
TEORIA: tryb weekendowy 
ILOŚĆ GODZIN: 5
CENA: 350 zł
 
 
DLA KOGO:
szkolenie dla opiekunów żłobków i klubów malucha oraz dla nauczycieli przedszkolnych najmłodszych grup
 
CELE SZKOLENIA:
Poszerzenie warsztatu pracy z najmniejszymi dziećmi.
Zdobycie umiejętności samodzielnego wymyślania zabaw. 
 
OPIS:
Pierwsze trzy lata dziecka to najważniejszy okres w rozwoju człowieka. To wtedy kształtują się nasze zmysły, świadomość siebie jako osoby i nasz charakter. Praca z najmłodszymi to nie tylko czynności pielęgnacyjne, to wielkie i odpowiedzialne wyzwanie. 
Uczestnicy szkolenia nauczą się wykorzystywać wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka w praktyczny sposób.  Na podstawie wielu zabaw poznamy najważniejsze wskazówki metodyczne w pracy z najmłodszymi, dowiemy się jak skutecznie stymulować zmysły i jak wykorzystywać rekwizyty codziennego użytku w mądry i kreatywny sposób.

Ramowy program szkolenia:
  • Wierszyki-masażyki oraz piosenki z pokazywaniem - orientacja w ciele
  • Zabawy chustą animacyjną i wprowadzenie do pedagogiki zabawy
  • Zabawy podłogowe dla dzieci chodzących i niechodzących - podstawy metody ruchu rozwijającego
  • Zabawy sensoryczne - zmysły w pracy z najmłodszymi
  • Pedagogika twórczości - samodzielne wymyślanie zabaw z użyciem przedmiotów codziennego użytku
 
Uczestnicy szkolenia otrzymują teczkę z materiałami oraz imienny certyfikat.
Wymagany wygodny strój.
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych przez Administratora danych - firmę KAPP, do celów związanych z rekrutacją na kurs/seminarium/szkolenie. Jestem świadomy/a mojego prawa do wglądu w treści danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz, że moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z wymaganiami przepisów Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSACH/SEMINARIACH/SZKOLENIACH

1. Warunkiem uczestnictwa w kursie/seminarium/szkoleniu jest przesłanie ,wypełnienie formularza zgłoszenia uczestnictwa w kursie/seminarium/szkoleniu

2. Organizator kursu/seminarium/szkolenia po uzyskaniu zgłoszenia potwierdzi niezwłocznie przyjecie uczestnika/ów na kurs/seminarium/szkolenie.

3. Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu kursu/seminarium/szkolenia w przypadku nie zebrania wymaganej grupy uczestników, najpóźniej na 4 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu/seminarium/szkolenia.

4. W przypadku braku pisemnej informacji o rezygnacji, najpóźniej na 4 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu/seminarium/szkolenia - organizator szkolenia zastrzega sobie możliwości obciążenia zgłaszającego uczestników kursu/seminarium/szkolenia kosztami w wysokości do 50 % jego wartości.

5. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, organizator zwróci niezwłocznie w całości wpłaconą kwotę na konto zamawiającego kurs/seminarium/szkolenie.