Strona główna


   KONTAKT
   Kraków ul. Miodowa 26 /4.5 (III p) 
   Godziny otwarcia: od godz. 11.00 do 17.00
   Tel.: 791844052 lub 791844062
   E-mail: kapp.biuro@op.pl
   www.kapp-opieka.pl

  
  KAPP s.c
  ul. Miodowa 26/4.5, 35-055 Kraków
  została z dniem 07.12.2009 r. wpisana do
  rejestru instytucji szkoleniowych pod
  numerem ewidencyjnym: 2.12/00201/2009.

 

Szkolenie zawodowe uzupełniające do szkolenia ''Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym '' 180h

  • UWAGA!! zapisy dla uczestników edycji szkoleń "Profesjonalna opiekunka dziecięca''. 
TERMIN: 02 lutego 2019 r
MIEJSCE SZKOLENIA: KRAKÓW ul.Miodowa 26 sala 3. 3
TEORIA: tryb weekendowy
PRAKTYKA: żłobki samorządowe oraz prywatne placówki
ILOŚĆ GODZIN: 170 h teoria, 10 h praktyka
CENA: 1300 zł

Program szkolenia Kapp s.c  został zatwierdzony przez MPiPS decyzją nr. 40/2011

Podczas kursu zapewniamy:stolik kawowy,miłą atmosferę, wykwalifikowaną kadrę.

W skład dokumentów końcowych wchodzą; dyplom ukończenia szkolenia uprawniający do pracy, zaświadczenie ukończenia szkolenia z I pomocy przedmedycznej, suplement do dyplomu z oceną z egzaminu,UWAGA!! zapisy tylko dla uczestników edycji szkoleń "Profesjonalna opiekunka dziecięca''.

TERMIN: 02 lutego 2019 r
MIEJSCE SZKOLENIA: KRAKÓW ul.Miodowa 26 sala 3.3
TEORIA: tryb weekendowy
PRAKTYKA: żłobki samorządowe oraz prywatne placówki
ILOŚĆ GODZIN: 170 h teoria, 10 h praktyka
CENA: 1300 zł

Program szkolenia Kapp s.c. został zatwierdzony przez MPiPS decyzją nr. 40/2011

Podczas kursu zapewniamy: stolik kawowy,miłą atmosferę, wykwalifikowaną kadrę.

W skład dokumentów końcowych wchodzą; dyplom ukończenia szkolenia uprawniający do pracy, zaświadczenie ukończenia szkolenia z I pomocy przedmedycznej, suplement do dyplomu z oceną z egzaminu,


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych przez Administratora danych - firmę KAPP, do celów związanych z rekrutacją na kurs/seminarium/szkolenie. Jestem świadomy/a mojego prawa do wglądu w treści danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz, że moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z wymaganiami przepisów Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSACH/SEMINARIACH/SZKOLENIACH

1. Warunkiem uczestnictwa w kursie/seminarium/szkoleniu jest przesłanie ,wypełnienie formularza zgłoszenia uczestnictwa w kursie/seminarium/szkoleniu

2. Organizator kursu/seminarium/szkolenia po uzyskaniu zgłoszenia potwierdzi niezwłocznie przyjecie uczestnika/ów na kurs/seminarium/szkolenie.

3. Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu kursu/seminarium/szkolenia w przypadku nie zebrania wymaganej grupy uczestników, najpóźniej na 4 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu/seminarium/szkolenia.

4. W przypadku braku pisemnej informacji o rezygnacji, najpóźniej na 4 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu/seminarium/szkolenia - organizator szkolenia zastrzega sobie możliwości obciążenia zgłaszającego uczestników kursu/seminarium/szkolenia kosztami w wysokości do 50 % jego wartości.

5. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, organizator zwróci niezwłocznie w całości wpłaconą kwotę na konto zamawiającego kurs/seminarium/szkolenie.