Strona główna


   KONTAKT
   Kraków ul. Miodowa 26 /4.5 (III p) 
   Godziny otwarcia: od godz. 11.00 do 17.00
   Tel.: 791844052 lub 791844062
   E-mail: kapp.biuro@op.pl
   www.kapp-opieka.pl

  
  KAPP s.c
  ul. Miodowa 26/4.5, 35-055 Kraków
  została z dniem 07.12.2009 r. wpisana do
  rejestru instytucji szkoleniowych pod
  numerem ewidencyjnym: 2.12/00201/2009.

 

Szkolenie zawodowe Opiekun w żłobku i klubie dziecięcym (280 h)

 Szkolenie adresowane jest do osób, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie oraz nie posiadają kwalifikacji zawodowych opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. Program szkolenia (280h) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

Szkolenie zawodowe,uprawniające do pracy,,OPIEKUN W ŻłOBKU I KLUBIE DZIECIĘCYM'' 280h

TERMINY:

 

 10 luty 2018r -TRYB WEEKENDOWY -  zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Cena stała 1550 zł.

 

Istnieje możliwość płatności ratalnej.Pierwszą wpłatę należy uiścić w pierszym dniu szkolenia.


Dla jednostek sektora publicznego np.UP  szkolenie  odbywa się w trybie dziennym od poniedziałku do piątku min.25 godzin tygodniowo.

Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy.

MIEJSCE SZKOLENIA: KRAKÓW ul. Miodowa 26, sala 3.3 (II piętro-sala wykładowa,III piętro- sekretariat)
PRAKTYKA: żłobki samorządowe oraz prywatne placówki
ILOŚĆ GODZIN: 200 h teoria, 80 h praktyka


Podczas kursu zapewniamy: stolik kawowy,miłą atmosferę, wykwalifikowaną kadrę.

W skład dokumentów końcowych wchodzą:dyplom ukończenia szkolenia uprawniający do pracy,zaświadczenie ukończenia szkolenia z I pomocy przedmedycznej,suplement do dyplomu z oceną z egzaminu,karta praktyk.Program szkolenia Kapp s.c  został zatwierdzony przez MRPiPS decyzją nr 39/2016.


Szkolenie adresowane jest do osób, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie oraz nie posiadają kwalifikacji zawodowych opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. Program szkolenia (280h) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

 

 

Szkolenie zawodowe,uprawniające do pracy,,OPIEKUN W ŻłOBKU I KLUBIE DZIECIĘCYM'' 280h

TERMINY:

10 luty 2018r -TRYB WEEKENDOWY-zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Cena stała 1550 zł.


Istnieje możliwość płatności ratalnej.Pierwszą wpłatę należy uiścić w pierszym dniu szkolenia.

Dla jednostek sektora publicznego np.UP, szkolenie  odbywa się w trybie dziennym od poniedziałku do piątku min.25 godzin tygodniowo.

Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy.

MIEJSCE SZKOLENIA: KRAKÓW ul. Miodowa 26, sala 3.3 (II piętro-sala wykładowa,III piętro- sekretariat)
PRAKTYKA: żłobki samorządowe oraz prywatne placówki
ILOŚĆ GODZIN: 200 h teoria, 80 h praktyka


Podczas kursu zapewniamy: stolik kawowy,miłą atmosferę,wykwalifikowaną kadrę.

W skład dokumentów końcowych wchodzą: dyplom ukończenia szkolenia uprawniający do pracy,zaświadczenie ukończenia szkolenia z I pomocy przedmedycznej,suplement do dyplomu z oceną z egzaminu,karta praktyk.Program szkolenia Kapp s.c  został zatwierdzony przez MRPiPS decyzją nr 39/2016.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych przez Administratora danych - firmę KAPP, do celów związanych z rekrutacją na kurs/seminarium/szkolenie. Jestem świadomy/a mojego prawa do wglądu w treści danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz, że moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z wymaganiami przepisów Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSACH/SEMINARIACH/SZKOLENIACH

1. Warunkiem uczestnictwa w kursie/seminarium/szkoleniu jest przesłanie ,wypełnienie formularza zgłoszenia uczestnictwa w kursie/seminarium/szkoleniu

2. Organizator kursu/seminarium/szkolenia po uzyskaniu zgłoszenia potwierdzi niezwłocznie przyjecie uczestnika/ów na kurs/seminarium/szkolenie.

3. Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu kursu/seminarium/szkolenia w przypadku nie zebrania wymaganej grupy uczestników, najpóźniej na 4 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu/seminarium/szkolenia.

4. W przypadku braku pisemnej informacji o rezygnacji, najpóźniej na 4 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu/seminarium/szkolenia - organizator szkolenia zastrzega sobie możliwości obciążenia zgłaszającego uczestników kursu/seminarium/szkolenia kosztami w wysokości do 50 % jego wartości.

5. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, organizator zwróci niezwłocznie w całości wpłaconą kwotę na konto zamawiającego kurs/seminarium/szkolenie.