Strona główna


   KONTAKT
   Kraków ul. Miodowa 26 /4.5 (III p) 
   Godziny otwarcia: od godz. 11.00 do 17.00
   Tel.: 791844052 lub 791844062
   E-mail: kapp.biuro@op.pl
   www.kapp-opieka.pl

  
  KAPP s.c
  ul. Miodowa 26/4.5, 35-055 Kraków
  została z dniem 07.12.2009 r. wpisana do
  rejestru instytucji szkoleniowych pod
  numerem ewidencyjnym: 2.12/00201/2009

 

Szkolenie zawodowe ''Opiekun dzienny'' 160h

TERMIN: 03 grudnia 2023 r 
MIEJSCE SZKOLENIA : KRAKÓW sale szkoleniowe ul. Miodowa 26 sala 3.3
TEORIA: tryb weekendowy stacjonarnie lub hybrydowy
ILOŚĆ GODZIN: 160 h
CENA PROMOCYJNA: 1300 zł - promocja tylko dla osób indywidualnych
CENA STAŁA: 2000 zł

 
Dzienny opiekun sprawuje opiekę na max. pięciorgiem dzieci i jest zatrudniany przez Gminę na podstawie umowy o świadczeniu usług
 
Program szkolenia Kapp s.c. został zatwierdzony przez MPRiPS decyzją nr. 28/2021

Podczas kursu zapewniamy: stolik kawowy, miłą atmosferę, wykwalifikowaną kadrę

W skład dokumentów końcowych wchodzą; dyplom ukończenia szkolenia uprawniający do pracy, zaświadczenie ukończenia szkolenia z I pomocy przedmedycznej, suplement do dyplomu z oceną z egzaminu, karta praktykTERMIN: 03 grudnia 2023 r 
MIEJSCE SZKOLENIA : KRAKÓW sale szkoleniowe ul. Miodowa 26 sala 3.3
TEORIA: tryb weekendowy stacjonarny, online lub hybrydowy
ILOŚĆ GODZIN: 160 h
CENA PROMOCYJNA: 1300 zł - promocja tylko dla osób indywidualnych
CENA STAŁA: 2000 zł

 
Dzienny opiekun sprawuje opiekę na max pięciorgiem dzieci i jest zatrudniany przez Gminę na podstawie umowy o świadczeniu usług

Program szkolenia Kapp s.c. został zatwierdzony przez MPRiPS decyzją nr. 28/2021

Podczas kursu zapewniamy: stolik kawowy, miłą atmosferę, wykwalifikowaną kadrę

W skład dokumentów końcowych wchodzą; dyplom ukończenia szkolenia uprawniający do pracy, zaświadczenie ukończenia szkolenia z I pomocy przedmedycznej, suplement do dyplomu z oceną z egzaminu, karta praktyk


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych przez Administratora danych - firmę KAPP, do celów związanych z rekrutacją na kurs/seminarium/szkolenie. Jestem świadomy/a mojego prawa do wglądu w treści danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz, że moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z wymaganiami przepisów Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSACH/SEMINARIACH/SZKOLENIACH

1. Warunkiem uczestnictwa w kursie/seminarium/szkoleniu jest przesłanie ,wypełnienie formularza zgłoszenia uczestnictwa w kursie/seminarium/szkoleniu

2. Organizator kursu/seminarium/szkolenia po uzyskaniu zgłoszenia potwierdzi niezwłocznie przyjecie uczestnika/ów na kurs/seminarium/szkolenie.

3. Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu kursu/seminarium/szkolenia w przypadku nie zebrania wymaganej grupy uczestników, najpóźniej na 4 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu/seminarium/szkolenia.

4. W przypadku braku pisemnej informacji o rezygnacji, najpóźniej na 4 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu/seminarium/szkolenia - organizator szkolenia zastrzega sobie możliwości obciążenia zgłaszającego uczestników kursu/seminarium/szkolenia kosztami w wysokości do 50 % jego wartości.

5. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, organizator zwróci niezwłocznie w całości wpłaconą kwotę na konto zamawiającego kurs/seminarium/szkolenie.