Strona główna


   KONTAKT
   Kraków ul. Miodowa 26 /4.5 (III p) 
   Godziny otwarcia: od godz. 11.00 do 17.00
   Tel.: 791844052 lub 791844062
   E-mail: kapp.biuro@op.pl
   www.kapp-opieka.pl

  
  KAPP s.c
  ul. Miodowa 26/4.5, 35-055 Kraków
  została z dniem 07.12.2009 r. wpisana do
  rejestru instytucji szkoleniowych pod
  numerem ewidencyjnym: 2.12/00201/2009

 

Szkolenie ''Animator dziecięcy'' (animato r zabaw i przy jęć urodzinowych) 5h

TERMIN: 2022 r
MIEJSCE SZKOLENIA: KRAKÓW  ul. Miodowa 26 sala 3.3
ILOŚĆ GODZIN: 5
CENA: 350

 Jak będzie??

TWÓRCZO, RADOŚNIE, KONKRETNIE i PRAKTYCZNIE !!
Trener poprowadzi liczne gry i zabawy, pokaże mnóstwo fantastycznych pomysłów na kreatywne zabawy dla dzieci a także różne formy animacji dla dzieci, poda przepisy, jak zrobić, gdzie znaleźć potrzebne akcesoria, tak, aby każdy Uczestnik po szkoleniu potrafił bezproblemowo poradzić sobie i wykonać wszystko samodzielnie, nauczy jak zrobić malunek na twarzy dziecka oraz jak z podłużnego balonika wykonać zwierzątka i o l b r z y m i e  b a ń k i…
Program warsztatu obejmuje mim. zagadnienia tj;
 
Animator - kto co i po co???
Bal na każdą okazję dla małych i dużych- krok po kroku.
Balonowe kreacje.
Duże bańki mydlane.
Warsztat małego plastyka.
Gimnastyka dla smyka .
Face painting.
Tańce wygibańce .
 
Otrzymujecie Państwo;
-warsztat gotowy do pracy,
-praktyczne wskazówki.
- skrypt z opisem zabaw,
-dostęp do utworów wykorzystanych podczas zajęć.

 


TERMIN:  2022 r 
MIEJSCE SZKOLENIA: KRAKÓW ul. Miodowa 26 sala 3.3
ILOŚĆ GODZIN: 5
CENA: 350
 
Jak będzie??
TWÓRCZO, RADOŚNIE, KONKRETNIE i PRAKTYCZNIE !!
Trener poprowadzi liczne gry i zabawy, pokaże mnóstwo fantastycznych pomysłów na kreatywne zabawy dla dzieci a także różne formy animacji dla dzieci, poda przepisy, jak zrobić, gdzie znaleźć potrzebne akcesoria, tak, aby każdy Uczestnik po szkoleniu potrafił bezproblemowo poradzić sobie i wykonać wszystko samodzielnie, nauczy jak zrobić malunek na twarzy dziecka oraz jak z podłużnego balonika wykonać zwierzątka i o l b r z y m i e  b a ń k i…
Program warsztatu obejmuje mim. zagadnienia tj;
 
Animator - kto co i po co???
Bal na każdą okazję dla małych i dużych- krok po kroku.
Balonowe kreacje.
Duże bańki mydlane.
Warsztat małego plastyka.
Gimnastyka dla smyka .
Face painting.
Tańce wygibańce .
 
Otrzymujecie Państwo;
-warsztat gotowy do pracy,
-praktyczne wskazówki.
- skrypt z opisem zabaw,
-dostęp do utworów wykorzystanych podczas zajęć.


 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych przez Administratora danych - firmę KAPP, do celów związanych z rekrutacją na kurs/seminarium/szkolenie. Jestem świadomy/a mojego prawa do wglądu w treści danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz, że moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z wymaganiami przepisów Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSACH/SEMINARIACH/SZKOLENIACH

1. Warunkiem uczestnictwa w kursie/seminarium/szkoleniu jest przesłanie ,wypełnienie formularza zgłoszenia uczestnictwa w kursie/seminarium/szkoleniu

2. Organizator kursu/seminarium/szkolenia po uzyskaniu zgłoszenia potwierdzi niezwłocznie przyjecie uczestnika/ów na kurs/seminarium/szkolenie.

3. Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu kursu/seminarium/szkolenia w przypadku nie zebrania wymaganej grupy uczestników, najpóźniej na 4 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu/seminarium/szkolenia.

4. W przypadku braku pisemnej informacji o rezygnacji, najpóźniej na 4 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu/seminarium/szkolenia - organizator szkolenia zastrzega sobie możliwości obciążenia zgłaszającego uczestników kursu/seminarium/szkolenia kosztami w wysokości do 50 % jego wartości.

5. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, organizator zwróci niezwłocznie w całości wpłaconą kwotę na konto zamawiającego kurs/seminarium/szkolenie.