Strona główna


   KONTAKT
   Kraków ul. Miodowa 26 /4.5 (III p) 
   Godziny otwarcia: od godz. 11.00 do 17.00
   Tel.: 791844052 lub 791844062
   E-mail: kapp.biuro@op.pl
   www.kapp-opieka.pl

  
  KAPP s.c
  ul. Miodowa 26/4.5, 35-055 Kraków
  została z dniem 07.12.2009 r. wpisana do
  rejestru instytucji szkoleniowych pod
  numerem ewidencyjnym: 2.12/00201/2009

 

Sensoryczne pomoce dydaktyczne dla dzieci -profilaktyka

 
TERMIN: 2024 r    
MIEJSCE SZKOLENIA: KRAKÓW ul. Miodowa 26
TEORIA: tryb weekendowy, online
ILOŚĆ GODZIN: 5
CENA: 350 zł
 
 
DLA KOGO:
szkolenie dla pedagogów, wychowawców, opiekunów żłobków i klubów malucha, dla nauczycieli przedszkola, dla rodziców, niań i studentów
 
CELE SZKOLENIA:
Stworzenie ciekawych pomocy sensorycznych do pracy z dzieckiem.
Zdobycie umiejętności samodzielnego wymyślania zabaw w oparciu o teorię integracji sensorycznej
 
OPIS:
Dzieci poznają świat wszystkimi zmysłami. Jak poprawnie i wielotorowo stymulować wszystkie na raz? Czym zajmuje się sensoryka? 
Podczas szkolenia dowiemy się jak mądrze i poprawnie wykorzystać teorię 7 zmysłów w przygotowaniu materiałów do pracy z dziećmi. Udowodnimy, że pomoce sensoryczne nie muszą być ani drogie, ani skomplikowane. Dowiemy się jak skutecznie stymulować zmysły i jak wykorzystywać rekwizyty codziennego użytku w mądry i kreatywny sposób.
Szkolenie ma charakter profilaktyczny, nie zawiera elementów disgnostyczno-terapeutycznych, jest przeznaczone dla wszystkich osób, które na co dzień pracują z najmłodszymi, ale także dla rodziców i opiekunów.
 
Ramowy program szkolenia:
  • Wprowadzenie teoretyczne - teoria 7 zmysłów
  • Zabawy sensoryczne - zmysły w pracy z najmłodszymi
  • Przygotowanie sensorycznych pomocy dydaktycznych
  • Inspiracje do dalszej pracy
Uczestnicy otrzymują teczkę z materiałami szkoleniowymi, imienny certyfikat oraz zabierają ze sobą wszystkie pomoce stworzone podczas szkolenia.
Wymagany wygodny strój, który może ulec zabrudzeniu.

TERMIN:  2024 r    
MIEJSCE SZKOLENIA: KRAKÓW ul. Miodowa 26
TEORIA: tryb weekendowy, online 
ILOŚĆ GODZIN: 5
CENA: 350 zł
 
 
 
DLA KOGO:
szkolenie dla pedagogów, wychowawców, opiekunów żłobków i klubów malucha, dla nauczycieli przedszkola, dla rodziców, niań i studentów
 
CELE SZKOLENIA:
Stworzenie ciekawych pomocy sensorycznych do pracy z dzieckiem.
Zdobycie umiejętności samodzielnego wymyślania zabaw w oparciu o teorię integracji sensorycznej
 
OPIS:
Dzieci poznają świat wszystkimi zmysłami. Jak poprawnie i wielotorowo stymulować wszystkie na raz? Czym zajmuje się sensoryka? 
Podczas szkolenia dowiemy się jak mądrze i poprawnie wykorzystać teorię 7 zmysłów w przygotowaniu materiałów do pracy z dziećmi. Udowodnimy, że pomoce sensoryczne nie muszą być ani drogie, ani skomplikowane. Dowiemy się jak skutecznie stymulować zmysły i jak wykorzystywać rekwizyty codziennego użytku w mądry i kreatywny sposób.
Szkolenie ma charakter profilaktyczny, nie zawiera elementów disgnostyczno-terapeutycznych, jest przeznaczone dla wszystkich osób, które na co dzień pracują z najmłodszymi, ale także dla rodziców i opiekunów.
 
Ramowy program szkolenia:
  • Wprowadzenie teoretyczne - teoria 7 zmysłów
  • Zabawy sensoryczne - zmysły w pracy z najmłodszymi
  • Przygotowanie sensorycznych pomocy dydaktycznych
  • Inspiracje do dalszej pracy
Uczestnicy otrzymują teczkę z materiałami szkoleniowymi, imienny certyfikat oraz zabierają ze sobą wszystkie pomoce stworzone podczas szkolenia.
Wymagany wygodny strój, który może ulec zabrudzeniu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych przez Administratora danych - firmę KAPP, do celów związanych z rekrutacją na kurs/seminarium/szkolenie. Jestem świadomy/a mojego prawa do wglądu w treści danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz, że moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z wymaganiami przepisów Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSACH/SEMINARIACH/SZKOLENIACH

1. Warunkiem uczestnictwa w kursie/seminarium/szkoleniu jest przesłanie ,wypełnienie formularza zgłoszenia uczestnictwa w kursie/seminarium/szkoleniu

2. Organizator kursu/seminarium/szkolenia po uzyskaniu zgłoszenia potwierdzi niezwłocznie przyjecie uczestnika/ów na kurs/seminarium/szkolenie.

3. Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu kursu/seminarium/szkolenia w przypadku nie zebrania wymaganej grupy uczestników, najpóźniej na 4 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu/seminarium/szkolenia.

4. W przypadku braku pisemnej informacji o rezygnacji, najpóźniej na 4 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu/seminarium/szkolenia - organizator szkolenia zastrzega sobie możliwości obciążenia zgłaszającego uczestników kursu/seminarium/szkolenia kosztami w wysokości do 50 % jego wartości.

5. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, organizator zwróci niezwłocznie w całości wpłaconą kwotę na konto zamawiającego kurs/seminarium/szkolenie.