Strona główna


   KONTAKT
   Kraków ul. Miodowa 26 /4.5 (III p) 
   Godziny otwarcia: od godz. 11.00 do 17.00
   Tel.: 791844052 lub 791844062
   E-mail: kapp.biuro@op.pl
   www.kapp-opieka.pl

  
  KAPP s.c
  ul. Miodowa 26/4.5, 35-055 Kraków
  została z dniem 07.12.2009 r. wpisana do
  rejestru instytucji szkoleniowych pod
  numerem ewidencyjnym: 2.12/00201/2009

 

Opiekun w złobku i klubie dziecięcym 280h

 
I TERMIN: 21 czerwca 2024 r 
TEORIA: KRAKÓW -  tryb przyspieszony  - wakacyjny, stacjonarnie, hybrydowo 
ILOŚĆ GODZIN: 280 h 
CENA PROMOCYJNA:  1450 zł.  promocyjna  tylko dla osób indywidualnych 
CENA STAŁA: 3000  zł
 
 
 II TERMIN: 29 czerwca 2024 r 
TEORIA: NIEPOŁOMICE -  tryb przyspieszony  - wakacyjny, stacjonarnie, hybrydowo 
ILOŚĆ GODZIN: 280 h 
CENA PROMOCYJNA: 1450 zł -  cena promocyjna tylko dla osób indywidualnych
 

DLA KOGO: 

Szkolenie ''Opiekun w złobku i klubie dziecięcym'' adresowane jest do osób, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie oraz nie posiadają kwalifikacji zawodowych opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. Program szkolenia (280 h.) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy Rodziny i Polityki Społecznej dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

Istnieje możliwość płatności ratalnej. Pierwszą wpłatę należy uiścić w pierszym dniu szkolenia.

Dla jednostek sektora publicznego np.UP,  szkolenie  odbywa się w trybie dziennym od poniedziałku do piątku min. 25 godzin tygodniowo.

Podczas kursu zapewniamy: stolik kawowy, miłą atmosferę, wykwalifikowaną kadrę.

Program szkolenia Kapp s.c. został zatwierdzony przez MPRiPS decyzją nr. 28/2021

W skład dokumentów końcowych wchodzą: dyplom ukończenia szkolenia uprawniający do pracy, zaświadczenie ukończenia szkolenia z I pomocy przedmedycznej, suplement do dyplomu z oceną z egzaminu, karta zaliczeniowa z  praktyk.

Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!

 


 

TERMIN: 21 czerwca 2024 r 
TEORIA: KRAKÓW -  tryb przyspieszony - wakacyjny, stacjonarnie, hybrydowo 
ILOŚĆ GODZIN: 280 h 
CENA PROMOCYJNA:  1450 zł.  Cena promocyjna tylko dla osób indywidualnych 
CENA STAŁA: 3000 zł 


 II TERMIN: 29 czerwca 2024 r 
TEORIA: NIEPOŁOMICE -  tryb przyspieszony  - wakacyjny, stacjonarnie, hybrydowo 
ILOŚĆ GODZIN: 280 h 
CENA PROMOCYJNA: 1450 zł -  cena promocyjna tylko dla osób indywidualnych
 
Szkolenie w systemie eksternistycznym
jest to system nauczania, w którym uczący się ma obowiązek uczestnictwa w niewielkiej ilości zajęć,
(obowiązkowe uczestnictwo na szkoleniu z I pomocy przedmedycznej oraz  praktyka zawodowa ) a przede wszystkim, ma samodzielnie opanować materiał i przygotować się do egzaminu. 
ILOŚĆ GODZIN: 280 h 
CENA PROMOCYJNA: 1490 zl -  cena promocyjna tylko dla osób indywidualnych
CENA STAŁA: 3000 zł
 

DLA KOGO: 

Szkolenie adresowane jest do osób, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie oraz nie posiadają kwalifikacji zawodowych opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym. Program szkolenia (280 h.) zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy Rodziny i Polityki Społecznej dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.

Istnieje możliwość płatności ratalnej. Pierwszą wpłatę należy uiścić w pierszym dniu szkolenia.

Dla jednostek sektora publicznego np. UP, szkolenie  odbywa się w trybie dziennym od poniedziałku do piątku min. 25 godzin tygodniowo.

Podczas kursu zapewniamy: stolik kawowy, miłą atmosferę, wykwalifikowaną kadrę.

Program szkolenia Kapp s.c. został zatwierdzony przez MPRiPS decyzją nr. 28/2021

W skład dokumentów końcowych wchodzą: dyplom ukończenia szkolenia uprawniający do pracy, zaświadczenie ukończenia szkolenia z I pomocy przedmedycznej, suplement do dyplomu z oceną z egzaminu, karta zaliczeniowa z  praktyk.

Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych przez Administratora danych - firmę KAPP, do celów związanych z rekrutacją na kurs/seminarium/szkolenie. Jestem świadomy/a mojego prawa do wglądu w treści danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz, że moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z wymaganiami przepisów Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSACH/SEMINARIACH/SZKOLENIACH

1. Warunkiem uczestnictwa w kursie/seminarium/szkoleniu jest przesłanie ,wypełnienie formularza zgłoszenia uczestnictwa w kursie/seminarium/szkoleniu

2. Organizator kursu/seminarium/szkolenia po uzyskaniu zgłoszenia potwierdzi niezwłocznie przyjecie uczestnika/ów na kurs/seminarium/szkolenie.

3. Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu kursu/seminarium/szkolenia w przypadku nie zebrania wymaganej grupy uczestników, najpóźniej na 4 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu/seminarium/szkolenia.

4. W przypadku braku pisemnej informacji o rezygnacji, najpóźniej na 4 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu/seminarium/szkolenia - organizator szkolenia zastrzega sobie możliwości obciążenia zgłaszającego uczestników kursu/seminarium/szkolenia kosztami w wysokości do 50 % jego wartości.

5. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, organizator zwróci niezwłocznie w całości wpłaconą kwotę na konto zamawiającego kurs/seminarium/szkolenie.