Strona główna


   KONTAKT
   Kraków ul. Miodowa 26 /4.5 (III p) 
   Godziny otwarcia: od godz. 11.00 do 17.00
   Tel.: 791844052 lub 791844062
   E-mail: kapp.biuro@op.pl
   www.kapp-opieka.pl

  
  KAPP s.c
  ul. Miodowa 26/4.5, 35-055 Kraków
  została z dniem 07.12.2009 r. wpisana do
  rejestru instytucji szkoleniowych pod
  numerem ewidencyjnym: 2.12/00201/2009

 

OBSERWACJA I ANALIZA RUCHU RUDOLFA LABANA- JAKO TWÓRCZE, RUCHOWE NARZĘDZIE W PRACY Z DZIEĆMI.

TERMIN: kontakt
MIEJSCE SZKOLENIA: KRAKÓW ul. Miodowa 26, sala 3.3
ILOŚĆ GODZIN: 8
CENA: 500 zł

Rudolf von Laban jako pierwszy podjął obiektywne obserwacje naturalnych możliwości ruchowych człowieka i ujął je w specjalne skale ruchowe. Opracował własną teorię ruchu wraz z jego notacją , a także stworzył metodę tzw. Ruchu Kreatywnego. Jego uczennicą była Weronika Sherborne, która bazując na wiedzy z zakresu LMA stała się autorką Ruchu Rozwijającego.

Obecnie z teorii Labana na temat ruchu (LMA) korzystają nie tylko tancerze, aktorzy czy choreografowie, ale również pedagodzy, psycholodzy, terapeuci. Ruch jest bowiem pierwszym systemem porozumiewania się w rozwoju każdego człowieka, umożliwiającym zdobywanie wiedzy o sobie, świecie i nawiązywanie relacji z innymi.

DLA KOGO?

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców, wychowawców świetlic, pedagogów, osób, które pracują z dziećmi, dla wszystkich, którzy  chcą rozwinąć swoją wiedze o ruchu, świadomość ciała. Pragną poszerzyć wiedzę na temat znaczenia ruchu w rozwoju małego dziecka jak i dorosłego człowieka.

CELE SZKOLENIA

Poszerzenie wiedzy o ruchu i jego znaczeniu

Poszerzenie warsztatu pracy o praktyczne zabawy ruchowe wspierające psychoruchowy rozwój dziecka.

PROGRAM SZKOLENIA

Zajęcia bazują na dwóch podstawowych założeniach DMT (Dance Movement Therapy), iż ciało i umysł są nierozłącznie ze sobą związane i wzajemnie na siebie wpływają, a także, że ruch jest pierwszym systemem porozumiewania się w rozwoju każdego człowieka, tym najbardziej pierwotnym.

  • Wprowadzenie do teorii Rudolfa Labana (LMA) oraz do pracy metodą  „Ruchu Kreatywnego”
  • Wprowadzenie do teorii Weroniki Sherborne i metody Ruchu Rozwijającego
  • Praktyczne zabawy ruchowe wpływające na psychoruchowy rozwój dziecka
  • Szkolenie pokazuje, jak za pomocą w/w metod można pracować z dzieckiem indywidualnie, a także jak można i należy wykorzystywać je do pracy w grupie.
  • Możliwe jest omówienie konkretnych przypadków dzieci doświadczających trudności, wraz z planowaniem dla nich różnych form wsparcia.

TERMIN: kontakt
MIEJSCE SZKOLENIA: KRAKÓW ul. Miodowa 26, sala 3.3
ILOŚĆ GODZIN: 8
CENA: 500 zł

Rudolf von Laban jako pierwszy podjął obiektywne obserwacje naturalnych możliwości ruchowych człowieka i ujął je w specjalne skale ruchowe. Opracował własną teorię ruchu wraz z jego notacją , a także stworzył metodę tzw. Ruchu Kreatywnego. Jego uczennicą była Weronika Sherborne, która bazując na wiedzy z zakresu LMA stała się autorką Ruchu Rozwijającego.

Obecnie z teorii Labana na temat ruchu (LMA) korzystają nie tylko tancerze, aktorzy czy choreografowie, ale również pedagodzy, psycholodzy, terapeuci. Ruch jest bowiem pierwszym systemem porozumiewania się w rozwoju każdego człowieka, umożliwiającym zdobywanie wiedzy o sobie, świecie i nawiązywanie relacji z innymi.

DLA KOGO?

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wychowawców, wychowawców świetlic, pedagogów, osób, które pracują z dziećmi, dla wszystkich, którzy  chcą rozwinąć swoją wiedze o ruchu, świadomość ciała. Pragną poszerzyć wiedzę na temat znaczenia ruchu w rozwoju małego dziecka jak i dorosłego człowieka.

CELE SZKOLENIA

Poszerzenie wiedzy o ruchu i jego znaczeniu

Poszerzenie warsztatu pracy o praktyczne zabawy ruchowe wspierające psychoruchowy rozwój dziecka.

PROGRAM SZKOLENIA

Zajęcia bazują na dwóch podstawowych założeniach DMT (Dance Movement Therapy), iż ciało i umysł są nierozłącznie ze sobą związane i wzajemnie na siebie wpływają, a także, że ruch jest pierwszym systemem porozumiewania się w rozwoju każdego człowieka, tym najbardziej pierwotnym.

  • Wprowadzenie do teorii Rudolfa Labana (LMA) oraz do pracy metodą  „Ruchu Kreatywnego”
  • Wprowadzenie do teorii Weroniki Sherborne i metody Ruchu Rozwijającego
  • Praktyczne zabawy ruchowe wpływające na psychoruchowy rozwój dziecka
  • Szkolenie pokazuje, jak za pomocą w/w metod można pracować z dzieckiem indywidualnie, a także jak można i należy wykorzystywać je do pracy w grupie.
  • Możliwe jest omówienie konkretnych przypadków dzieci doświadczających trudności, wraz z planowaniem dla nich różnych form wsparcia.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych przez Administratora danych - firmę KAPP, do celów związanych z rekrutacją na kurs/seminarium/szkolenie. Jestem świadomy/a mojego prawa do wglądu w treści danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz, że moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z wymaganiami przepisów Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSACH/SEMINARIACH/SZKOLENIACH

1. Warunkiem uczestnictwa w kursie/seminarium/szkoleniu jest przesłanie ,wypełnienie formularza zgłoszenia uczestnictwa w kursie/seminarium/szkoleniu

2. Organizator kursu/seminarium/szkolenia po uzyskaniu zgłoszenia potwierdzi niezwłocznie przyjecie uczestnika/ów na kurs/seminarium/szkolenie.

3. Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu kursu/seminarium/szkolenia w przypadku nie zebrania wymaganej grupy uczestników, najpóźniej na 4 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu/seminarium/szkolenia.

4. W przypadku braku pisemnej informacji o rezygnacji, najpóźniej na 4 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu/seminarium/szkolenia - organizator szkolenia zastrzega sobie możliwości obciążenia zgłaszającego uczestników kursu/seminarium/szkolenia kosztami w wysokości do 50 % jego wartości.

5. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, organizator zwróci niezwłocznie w całości wpłaconą kwotę na konto zamawiającego kurs/seminarium/szkolenie.