Strona główna


   KONTAKT
   Kraków ul. Miodowa 26 /4.5 (III p) 
   Godziny otwarcia: od godz. 11.00 do 17.00
   Tel.: 791844052 lub 791844062
   E-mail: kapp.biuro@op.pl
   www.kapp-opieka.pl

  
  KAPP s.c
  ul. Miodowa 26/4.5, 35-055 Kraków
  została z dniem 07.12.2009 r. wpisana do
  rejestru instytucji szkoleniowych pod
  numerem ewidencyjnym: 2.12/00201/2009

 

Self reg – regulacja emocji

TERMIN: kontakt
MIEJSCE SZKOLENIA: KRAKÓW ul. Miodowa 26, sala 3.3
ILOŚĆ GODZIN: 10 - ( 2 spotkania)
CENA: 400 zł

Program zajęć realizowany jest metodą warsztatową i oparty będzie o koncepcję „self regulation”.
Podczas zajęć dowiesz się jak wspierać dzieci i równocześnie jak zaopiekować się sobą, by być w
stanie wspierać dziecko w trudnych dla niego momentach. Dowiesz się, co wspiera regulację
emocjonalną i dziecięcy rozwój. Warsztaty są inspiracją do dalszej pracy.

Tematyka zajęć:

Regulacja emocjonalna – czym jest? Obszary samoregulacji. Jak wspierać dzieci w
regulacji.
Sygnały stresu. Jak doświadczamy stresu. Redukcja stresu.
Wspierająca komunikacja z dzieckiem.
Jak wspierać w regulacji emocjonalnej samych siebie, co można robić, gdy jest nam
trudno, gdy czujemy, że sobie nie radzimy.

Czas realizacji:
Program składa się z trzech spotkań po 3 godziny (mogą być online)
lub dwóch stacjonarnych po 5 godzin.


TERMIN: kontakt
MIEJSCE SZKOLENIA: KRAKÓW ul. Miodowa 26, sala 3.3
ILOŚĆ GODZIN: 10 - ( 2 spotkania)
CENA: 400 zł

Program zajęć realizowany jest metodą warsztatową i oparty będzie o koncepcję „self regulation”.
Podczas zajęć dowiesz się jak wspierać dzieci i równocześnie jak zaopiekować się sobą, by być w
stanie wspierać dziecko w trudnych dla niego momentach. Dowiesz się, co wspiera regulację
emocjonalną i dziecięcy rozwój. Warsztaty są inspiracją do dalszej pracy.

Tematyka zajęć:

Regulacja emocjonalna – czym jest? Obszary samoregulacji. Jak wspierać dzieci w
regulacji.
Sygnały stresu. Jak doświadczamy stresu. Redukcja stresu.
Wspierająca komunikacja z dzieckiem.
Jak wspierać w regulacji emocjonalnej samych siebie, co można robić, gdy jest nam
trudno, gdy czujemy, że sobie nie radzimy.

Czas realizacji:
Program składa się z trzech spotkań po 3 godziny (mogą być online)
lub dwóch stacjonarnych po 5 godzin.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych przez Administratora danych - firmę KAPP, do celów związanych z rekrutacją na kurs/seminarium/szkolenie. Jestem świadomy/a mojego prawa do wglądu w treści danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz, że moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z wymaganiami przepisów Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSACH/SEMINARIACH/SZKOLENIACH

1. Warunkiem uczestnictwa w kursie/seminarium/szkoleniu jest przesłanie ,wypełnienie formularza zgłoszenia uczestnictwa w kursie/seminarium/szkoleniu

2. Organizator kursu/seminarium/szkolenia po uzyskaniu zgłoszenia potwierdzi niezwłocznie przyjecie uczestnika/ów na kurs/seminarium/szkolenie.

3. Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu kursu/seminarium/szkolenia w przypadku nie zebrania wymaganej grupy uczestników, najpóźniej na 4 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu/seminarium/szkolenia.

4. W przypadku braku pisemnej informacji o rezygnacji, najpóźniej na 4 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu/seminarium/szkolenia - organizator szkolenia zastrzega sobie możliwości obciążenia zgłaszającego uczestników kursu/seminarium/szkolenia kosztami w wysokości do 50 % jego wartości.

5. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, organizator zwróci niezwłocznie w całości wpłaconą kwotę na konto zamawiającego kurs/seminarium/szkolenie.