Strona główna


   KONTAKT
   Kraków ul. Miodowa 26 /4.5 (III p) 
   Godziny otwarcia: od godz. 11.00 do 17.00
   Tel.: 791844052 lub 791844062
   E-mail: kapp.biuro@op.pl
   www.kapp-opieka.pl

  
  KAPP s.c
  ul. Miodowa 26/4.5, 35-055 Kraków
  została z dniem 07.12.2009 r. wpisana do
  rejestru instytucji szkoleniowych pod
  numerem ewidencyjnym: 2.12/00201/2009

 

Jak założyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy

UWAGA!!! NOWOŚĆ JEDYNE TAKIE SZKOLENIE W KRAKOWIE!!!

TERMIN: 02 czerwca 2024 r
MIEJSCE SZKOLENIA: KRAKÓW ul. Miodowa 26/4.5
TEORIA: tryb weekendowy 
ILOŚĆ GODZIN: 6
CENA: 500 zł

DLA KOGO:

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą prowadzić żłobek, klub dziecięcy, zarejestrować prowadzoną już działalność lub poszerzyć dotychczasową ofertę. Zapraszamy osoby fizyczne, samorządy terytorialne, firmy i organizacje pozarządowe.

OPIS:

Szkolenie prowadzone jest przez osobę posiadającą doświadczenie praktyczne, która na co dzień zajmuje się doradztwem w zakresie zakładania i prowadzenia placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Stała współpraca z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Państwową Strażą Pożarną, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, a także architektami, kominiarzami, elektrykami, firmami oferującymi asortyment do żłobków i klubów dziecięcych oraz innymi specjalistami pozwala przekazać praktyczną wiedzę i informacje. Dzięki temu oszczędzacie Państwo czas i pieniądze. Każda osoba, która ukończy kurs będzie w pełni świadoma kolejności i celowości podejmowa dalszych kroków na ścieżce zakładania własnej działalności. Pozwoli to uniknąć błędów, które w przypadku zakładania tak wysoce wyspecjalizowanej placówki mogą kosztować nie tylko dużo czasu, ale też niejednokrotnie drastycznie zwiększają koszty inwestycji. Znajomość obowiązujących przepisów to jedno, a dokładne ich zrozumienie i równoczesne stosowanie się do ustaw i norm narzuconych przez Ministerstwo, SANEPID, Straż Pożarną i Urząd Gminy to drugie. Uczestnictwo w kursie pozwoli na swobodne poruszanie się na instniejącym rynku i beżące załatwianie niezbędnych dokumentów.

 Ramowy program szkolenia:

 • wybór odpowiedniej formy prawnej,

 • ścieżka tworzenia placówki z uwzględnieniem czasu niezbędnego do uzyskania konkretnych dokumentów

 • prowadzenie prac krok po kroku: lokal, wymogi, projekt, wyposażenie, personel, reklama

 • organizacja i nadzór pracy w placówce

 • analiza usług konkurencji i różnicowanie oferty,

 • możlwiość poszerzenia oferty w celu maksymalizacji  zysku,

 • analiza aktualnych podstaw prawnych 

 • możliwe źródła finansowania 

Jak założyć i prowadzić własny żłobek lub klub dziecięcy  - kurs

 1. Ustawa żłobkowa – omówienie obowiązujących przepisów.

 2. Żłobek  a klub dziecięcy – różnice. 

 3. Kto może założyć żłobek lub klub dziecięcy.

 4. Kto może być opiekunem. 

 5. Wymogi lokalowe stawiane przez SANEPID.  

 6. Wymogi lokalowe stawiane przez Straż Pożarną.

 7. Wymogi lokalowe – inne. 

 8. Projekt aranżacji lokalu. 

 9. Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – wymagane dokumenty. 

 10. Ścieżka zakładania żłobka krok po kroku – miejsce złożenia dokumentów, przewidywany czas trwania i koszt. 

 11. Dyskusja i pytania.

Zapewniamy indywidualne konsultacje w trakcie kursu oraz atrakcyjną ofertę pomocy przy zakładaniu placówki,materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia kursu i, stolik kawowy.


UWAGA!!! NOWOŚĆ JEDYNE TAKIE SZKOLENIE W KRAKOWIE!!!

TERMIN: 02 czerwca 2024 r
MIEJSCE SZKOLENIA: KRAKÓW ul. Miodowa 26/4.5
TEORIA: tryb weekendowy 
ILOŚĆ GODZIN: 6  
CENA: 500 zł

DLA KOGO:

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą prowadzić żłobek, klub dziecięcy, zarejestrować prowadzoną już działalność lub poszerzyć dotychczasową ofertę. Zapraszamy osoby fizyczne, samorządy terytorialne, firmy i organizacje pozarządowe.

OPIS:

Szkolenie prowadzone jest przez osobę posiadającą doświadczenie praktyczne, która na co dzień zajmuje się doradztwem w zakresie zakładania i prowadzenia placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Stała współpraca z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Państwową Strażą Pożarną, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, a także architektami, kominiarzami, elektrykami, firmami oferującymi asortyment do żłobków i klubów dziecięcych oraz innymi specjalistami pozwala przekazać praktyczną wiedzę i informacje. Dzięki temu oszczędzacie Państwo czas i pieniądze. Każda osoba, która ukończy kurs będzie w pełni świadoma kolejności i celowości podejmowa dalszych kroków na ścieżce zakładania własnej działalności. Pozwoli to uniknąć błędów, które w przypadku zakładania tak wysoce wyspecjalizowanej placówki mogą kosztować nie tylko dużo czasu, ale też niejednokrotnie drastycznie zwiększają koszty inwestycji. Znajomość obowiązujących przepisów to jedno, a dokładne ich zrozumienie i równoczesne stosowanie się do ustaw i norm narzuconych przez Ministerstwo, SANEPID, Straż Pożarną i Urząd Gminy to drugie. Uczestnictwo w kursie pozwoli na swobodne poruszanie się na instniejącym rynku i beżące załatwianie niezbędnych dokumentów.

Ramowy program szkolenia:

 • wybór odpowiedniej formy prawnej,

 • ścieżka tworzenia placówki z uwzględnieniem czasu niezbędnego do uzyskania konkretnych dokumentów

 • prowadzenie prac krok po kroku: lokal, wymogi, projekt, wyposażenie, personel, reklama

 • organizacja i nadzór pracy w placówce

 • analiza usług konkurencji i różnicowanie oferty,

 • możlwiość poszerzenia oferty w celu maksymalizacji  zysku,

 • analiza aktualnych podstaw prawnych 

 • możliwe źródła finansowania 

 

 1. Ustawa żłobkowa – omówienie obowiązujących przepisów.

 2. Żłobek  a klub dziecięcy – różnice. 

 3. Kto może założyć żłobek lub klub dziecięcy.

 4. Kto może być opiekunem. 

 5. Wymogi lokalowe stawiane przez SANEPID. 

 6. Wymogi lokalowe stawiane przez Straż Pożarną.

 7. Wymogi lokalowe – inne. 

 8. Projekt aranżacji lokalu. 

 9. Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – wymagane dokumenty. 

 10. Ścieżka zakładania żłobka krok po kroku – miejsce złożenia dokumentów, przewidywany czas trwania i koszt.  

 11. Dyskusja i pytania. 

Zapewniamy indywidualne konsultacje w trakcie kursu oraz atrakcyjną ofertę pomocy przy zakładaniu placówki,materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia kursu i, stolik kawowy.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych przez Administratora danych - firmę KAPP, do celów związanych z rekrutacją na kurs/seminarium/szkolenie. Jestem świadomy/a mojego prawa do wglądu w treści danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz, że moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z wymaganiami przepisów Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSACH/SEMINARIACH/SZKOLENIACH

1. Warunkiem uczestnictwa w kursie/seminarium/szkoleniu jest przesłanie ,wypełnienie formularza zgłoszenia uczestnictwa w kursie/seminarium/szkoleniu

2. Organizator kursu/seminarium/szkolenia po uzyskaniu zgłoszenia potwierdzi niezwłocznie przyjecie uczestnika/ów na kurs/seminarium/szkolenie.

3. Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu kursu/seminarium/szkolenia w przypadku nie zebrania wymaganej grupy uczestników, najpóźniej na 4 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu/seminarium/szkolenia.

4. W przypadku braku pisemnej informacji o rezygnacji, najpóźniej na 4 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu/seminarium/szkolenia - organizator szkolenia zastrzega sobie możliwości obciążenia zgłaszającego uczestników kursu/seminarium/szkolenia kosztami w wysokości do 50 % jego wartości.

5. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, organizator zwróci niezwłocznie w całości wpłaconą kwotę na konto zamawiającego kurs/seminarium/szkolenie.