Strona główna


   KONTAKT
   Kraków ul. Miodowa 26 /4.5 (III p) 
   Godziny otwarcia: od godz. 11.00 do 17.00
   Tel.: 791844052 lub 791844062
   E-mail: kapp.biuro@op.pl
   www.kapp-opieka.pl

  
  KAPP s.c
  ul. Miodowa 26/4.5, 35-055 Kraków
  została z dniem 07.12.2009 r. wpisana do
  rejestru instytucji szkoleniowych pod
  numerem ewidencyjnym: 2.12/00201/2009.

 

Jak założyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy

UWAGA!!! NOWOŚĆ JEDYNE TAKIE SZKOLENIE W KRAKOWIE!!!

Jak założyć i prowadzić własny żłobek lub klub dziecięcy


MIEJSCE SZKOLENIA: KRAKÓW  ul. Miodowa 26
TERMIN: 02 czerwca 2018 r, godz.10.00. Czas trwania - 8 godzin dydaktycznych (6 zegarowych)

CENA: 400 zł

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą prowadzić żłobek, klub dziecięcy, zarejestrować prowadzoną już działalność lub poszerzyć dotychczasową ofertę. Zapraszamy osoby fizyczne, samorządy terytorialne, firmy i organizacje pozarządowe.

Szkolenie prowadzone jest przez osobę posiadającą doświadczenie praktyczne, która na co dzień zajmuje się doradztwem w zakresie zakładania i prowadzenia placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Stała współpraca z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Państwową Strażą Pożarną, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, a także architektami, kominiarzami, elektrykami, firmami oferującymi asortyment do żłobków i klubów dziecięcych oraz innymi specjalistami pozwala przekazać praktyczną wiedzę i informacje. Dzięki temu oszczędzacie Państwo czas i pieniądze. Każda osoba, która ukończy kurs będzie w pełni świadoma kolejności i celowości podejmowa dalszych kroków na ścieżce zakładania własnej działalności. Pozwoli to uniknąć błędów, które w przypadku zakładania tak wysoce wyspecjalizowanej placówki mogą kosztować nie tylko dużo czasu, ale też niejednokrotnie drastycznie zwiększają koszty inwestycji. Znajomość obowiązujących przepisów to jedno, a dokładne ich zrozumienie i równoczesne stosowanie się do ustaw i norm narzuconych przez Ministerstwo, SANEPID, Straż Pożarną i Urząd Gminy to drugie. Uczestnictwo w kursie pozwoli na swobodne poruszanie się na instniejącym rynku i beżące załatwianie niezbędnych dokumentów.

 

Szkolenie obejmuje następującą tematykę:

 • wybór odpowiedniej formy prawnej,

 • ścieżka tworzenia placówki z uwzględnieniem czasu niezbędnego do uzyskania konkretnych dokumentów

 • prowadzenie prac krok po kroku: lokal, wymogi, projekt, wyposażenie, personel, reklama

 • organizacja i nadzór pracy w placówce

 • analiza usług konkurencji i różnicowanie oferty,

 • możlwiość poszerzenia oferty w celu maksymalizacji  zysku,

 • analiza aktualnych podstaw prawnych 

 • możliwe źródła finansowania 


 

Jak założyć i prowadzić własny żłobek lub klub dziecięcy  - kurs 8 h

 1. Ustawa żłobkowa – omówienie obowiązujących przepisów. (1 h)

 2. Żłobek  a klub dziecięcy – różnice. (30 min)

 3. Kto może założyć żłobek lub klub dziecięcy .(30 min)

 4. Kto może być opiekunem. (30 min)

 5. Wymogi lokalowe stawiane przez SANEPID. (1 h)

  Przerwa 30 minut

 6. Wymogi lokalowe stawiane przez Straż Pożarną .(1 h)

 7. Wymogi lokalowe – inne. (30 min)

 8. Projekt aranżacji lokalu. (30 min)

 9. Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – wymagane dokumenty. (30 min)

 10. Ścieżka zakładania żłobka krok po kroku – miejsce złożenia dokumentów, przewidywany czas trwania i koszt.  (1 h)

 11. Dyskusja i pytania. (1 h)

Zapewniamy indywidualne konsultacje w trakcie kursu oraz atrakcyjną ofertę pomocy przy zakładaniu placówki,materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia kursu i, stolik kawowy.


UWAGA!!! NOWOŚĆ JEDYNE TAKIE SZKOLENIE W KRAKOWIE!!!

Jak założyć i prowadzić własny żłobek lub klub dziecięcy 


MIEJSCE SZKOLENIA: KRAKÓW  ul. Miodowa 26
TERMIN: 02 czerwca 2018r, godz.10.00. Czas trwania- 6 godzin zegarowych.

CENA: 400 zł

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą prowadzić żłobek, klub dziecięcy, zarejestrować prowadzoną już działalność lub poszerzyć dotychczasową ofertę. Zapraszamy osoby fizyczne, samorządy terytorialne, firmy i organizacje pozarządowe.

Szkolenie prowadzone jest przez osobę posiadającą doświadczenie praktyczne, która na co dzień zajmuje się doradztwem w zakresie zakładania i prowadzenia placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Stała współpraca z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Państwową Strażą Pożarną, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, a także architektami, kominiarzami, elektrykami, firmami oferującymi asortyment do żłobków i klubów dziecięcych oraz innymi specjalistami pozwala przekazać praktyczną wiedzę i informacje. Dzięki temu oszczędzacie Państwo czas i pieniądze. Każda osoba, która ukończy kurs będzie w pełni świadoma kolejności i celowości podejmowa dalszych kroków na ścieżce zakładania własnej działalności. Pozwoli to uniknąć błędów, które w przypadku zakładania tak wysoce wyspecjalizowanej placówki mogą kosztować nie tylko dużo czasu, ale też niejednokrotnie drastycznie zwiększają koszty inwestycji. Znajomość obowiązujących przepisów to jedno, a dokładne ich zrozumienie i równoczesne stosowanie się do ustaw i norm narzuconych przez Ministerstwo, SANEPID, Straż Pożarną i Urząd Gminy to drugie. Uczestnictwo w kursie pozwoli na swobodne poruszanie się na instniejącym rynku i beżące załatwianie niezbędnych dokumentów.

Szkolenie obejmuje następującą tematykę:

 • wybór odpowiedniej formy prawnej,

 • ścieżka tworzenia placówki z uwzględnieniem czasu niezbędnego do uzyskania konkretnych dokumentów

 • prowadzenie prac krok po kroku: lokal, wymogi, projekt, wyposażenie, personel, reklama

 • organizacja i nadzór pracy w placówce

 • analiza usług konkurencji i różnicowanie oferty,

 • możlwiość poszerzenia oferty w celu maksymalizacji  zysku,

 • analiza aktualnych podstaw prawnych 

 • możliwe źródła finansowania 

 

Jak założyć i prowadzić własny żłobek lub klub dziecięcy  - kurs 8 h

 1. Ustawa żłobkowa – omówienie obowiązujących przepisów. (1 h)

 2. Żłobek  a klub dziecięcy – różnice. (30 min)

 3. Kto może założyć żłobek lub klub dziecięcy .(30 min)

 4. Kto może być opiekunem. (30 min)

 5. Wymogi lokalowe stawiane przez SANEPID. (1 h)

  Przerwa 30 minut

 6. Wymogi lokalowe stawiane przez Straż Pożarną .(1 h)

 7. Wymogi lokalowe – inne. (30 min)

 8. Projekt aranżacji lokalu. (30 min)

 9. Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – wymagane dokumenty. (30 min)

 10. Ścieżka zakładania żłobka krok po kroku – miejsce złożenia dokumentów, przewidywany czas trwania i koszt.  (1 h)

 11. Dyskusja i pytania. (1 h)

Zapewniamy indywidualne konsultacje w trakcie kursu oraz atrakcyjną ofertę pomocy przy zakładaniu placówki,materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia kursu i, stolik kawowy.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych przez Administratora danych - firmę KAPP, do celów związanych z rekrutacją na kurs/seminarium/szkolenie. Jestem świadomy/a mojego prawa do wglądu w treści danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz, że moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z wymaganiami przepisów Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSACH/SEMINARIACH/SZKOLENIACH

1. Warunkiem uczestnictwa w kursie/seminarium/szkoleniu jest przesłanie ,wypełnienie formularza zgłoszenia uczestnictwa w kursie/seminarium/szkoleniu

2. Organizator kursu/seminarium/szkolenia po uzyskaniu zgłoszenia potwierdzi niezwłocznie przyjecie uczestnika/ów na kurs/seminarium/szkolenie.

3. Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu kursu/seminarium/szkolenia w przypadku nie zebrania wymaganej grupy uczestników, najpóźniej na 4 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu/seminarium/szkolenia.

4. W przypadku braku pisemnej informacji o rezygnacji, najpóźniej na 4 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu/seminarium/szkolenia - organizator szkolenia zastrzega sobie możliwości obciążenia zgłaszającego uczestników kursu/seminarium/szkolenia kosztami w wysokości do 50 % jego wartości.

5. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, organizator zwróci niezwłocznie w całości wpłaconą kwotę na konto zamawiającego kurs/seminarium/szkolenie.