Strona główna


   KONTAKT
   Kraków ul. Miodowa 26 /4.5 (III p) 
   Godziny otwarcia: od godz. 11.00 do 17.00
   Tel.: 791844052 lub 791844062
   E-mail: kapp.biuro@op.pl
   www.kapp-opieka.pl

  
  KAPP s.c
  ul. Miodowa 26/4.5, 35-055 Kraków
  została z dniem 07.12.2009 r. wpisana do
  rejestru instytucji szkoleniowych pod
  numerem ewidencyjnym: 2.12/00201/2009

 

Fotoreportaż ze szkoleń
(kliknij by zobaczyć foto):

Szkolenie: Bajkoterapia

TERMIN: 02 czerwca 2024 r
MIEJSCE SZKOLENIA: KRAKÓW sala szkoleniowa ul. Miodowa 26 sala 3.3
ILOŚĆ GODZIN: 6
CENA: 500 zł
 

Bajkoterapia to  przyjemna i skuteczna metoda terapeutyczna przeznaczona do pracy z dzieckiem w domu, żłobku,przedszkolu, szkole oraz w kontakcie terapeutycznym. 

Bajka pomaga dziecku oswajać jego lęki, niepokoje, problemy emocjonalne poprzez redukcje napięcia i budowanie pozytywnego obrazu siebie i świata. Rozwija jego wyobraźnię a także wzbogaca wiedzę o sobie i świecie.

Szkolenie z bajkoterapii adresowany jest do rodziców, pedagogów, wychowawców, nauczycieli dzieci  wieku żłobkowym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Praca na warsztacie oparta jest na wspólnym działaniu uczestników i trenera. Spotkanie jest prowadzone skutecznymi i innowacyjnymi metodami pracy warsztatowej. 

 CELE SZKOLENIA:

 • zapoznanie z metodą bajkoterapii poprzez poznanie budowy i zastosowanie bajek relaksacyjnych, psychoedukacyjnych, psychoterapeutycznych
 • omówienie znaczenia roli bajki z rozwoju i wychowaniu dziecka
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego tworzenia bajek w kontekście  konkretnego problemu dziecka
 • zapoznanie z dostępnymi tekstami bajkoterapeutycznymi, oraz grami opartymi na fabule bajki.


               Główne zagadnienia i treści szkolenia:

 • Pojęcie strachu i lęku. Strategie i style radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych.
 • Rola baśni i bajki w rozwoju psychicznym dziecka.
 • Rola bajek w budowaniu zasobów osobistych i w terapii.
 • Dobór tekstu bajki do konkretnego problemu.
 • Układanie bajek terapeutycznych.
 • Zapoznanie się z dostępną na rynku ofertą tekstów o charakterze bajkoterapeutycznym.

 

 

 


TERMIN: 02 czerwca  2024 r
MIEJSCE SZKOLENIA: KRAKÓW sala szkoleniowa ul.Miodowa 26 sala 3.3
ILOŚĆ GODZIN: 6
CENA: 500 zł

 

Bajkoterapia to  przyjemna i skuteczna metoda terapeutyczna przeznaczona do pracy z dzieckiem w domu, żłobku,przedszkolu, szkole oraz w kontakcie terapeutycznym. 

Bajka pomaga dziecku oswajać jego lęki, niepokoje, problemy emocjonalne poprzez redukcje napięcia i budowanie pozytywnego obrazu siebie i świata. Rozwija jego wyobraźnię a także wzbogaca wiedzę o sobie i świecie.

Szkolenie z bajkoterapii adresowane jest do rodziców, pedagogów, wychowawców, nauczycieli dzieci  wieku żłobkowym,przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

Praca na warsztacie oparta jest na wspólnym działaniu uczestników i trenera. Spotkanie jest prowadzone skutecznymi i innowacyjnymi metodami pracy warsztatowej. 

 

CELE SZKOLENIA:

 • zapoznanie z metodą bajkoterapii poprzez poznanie budowy i zastosowanie bajek relaksacyjnych, psychoedukacyjnych, psychoterapeutycznych
 • omówienie znaczenia roli bajki z rozwoju i wychowaniu dziecka
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego tworzenia bajek w kontekście  konkretnego problemu dziecka
 • zapoznanie z dostępnymi tekstami bajkoterapeutycznymi, oraz grami opartymi na fabule bajki.


               Główne zagadnienia i treści szkolenia:

 • Pojęcie strachu i lęku. Strategie i style radzenia sobie w sytuacjach emocjonalnie trudnych.
 • Rola baśni i bajki w rozwoju psychicznym dziecka.
 • Rola bajek w budowaniu zasobów osobistych i w terapii.
 • Dobór tekstu bajki do konkretnego problemu.
 • Układanie bajek terapeutycznych.
 • Zapoznanie się z dostępną na rynku ofertą tekstów o charakterze bajkoterapeutycznym.

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wymienionych danych osobowych przez Administratora danych - firmę KAPP, do celów związanych z rekrutacją na kurs/seminarium/szkolenie. Jestem świadomy/a mojego prawa do wglądu w treści danych osobowych, możliwości ich poprawiania oraz, że moje dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom i będą przetwarzane i przechowywane zgodnie z wymaganiami przepisów Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSACH/SEMINARIACH/SZKOLENIACH

1. Warunkiem uczestnictwa w kursie/seminarium/szkoleniu jest przesłanie ,wypełnienie formularza zgłoszenia uczestnictwa w kursie/seminarium/szkoleniu

2. Organizator kursu/seminarium/szkolenia po uzyskaniu zgłoszenia potwierdzi niezwłocznie przyjecie uczestnika/ów na kurs/seminarium/szkolenie.

3. Organizator szkolenia zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu kursu/seminarium/szkolenia w przypadku nie zebrania wymaganej grupy uczestników, najpóźniej na 4 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu/seminarium/szkolenia.

4. W przypadku braku pisemnej informacji o rezygnacji, najpóźniej na 4 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kursu/seminarium/szkolenia - organizator szkolenia zastrzega sobie możliwości obciążenia zgłaszającego uczestników kursu/seminarium/szkolenia kosztami w wysokości do 50 % jego wartości.

5. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, organizator zwróci niezwłocznie w całości wpłaconą kwotę na konto zamawiającego kurs/seminarium/szkolenie.